Giới thiệu

 

 

 Sứ mệnh 

 

Chúng tôi lấy sự thoả mãn của khán thính giả Việt nam làm giá trị tiên phong trong sáng tạo công nghệ giải trí.

Chúng tôi lấy sự thành công của đối tác khách hàng làm kim chỉ nam liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ truyền thông.

 


Tầm nhìn

 

Trở thành tổ hợp truyền thông hàng đầu tại Việt nam về công nghệ giải trí và dịch vụ quảng cáo, hướng đến sự phát triển bền vững.

 

 

                                            

                                Your success is Our mission

 

 

Giá trị cốt lõi

 

Luôn sáng tạo sự khác biệt trong mỗi tác phẩm nghệ thuật giải trí, đáp ứng thị hiếu của xã hội.

 

Tôn trọng, đề cao lợi ích khách hàng trong mọi hành động, đặt quyền lợi các bên bình đẵng vì sự thành công chung.

 

Cam kết thể hiện sự tôn trọng mọi thành viên Công ty, phát triển nguồn nhân sự cam kết, gắn bó xem Công ty như ngôi nhà chung.

 

Tạo sự nhất quán cùng với tinh thần đồng thuận trong toàn thể thành viên công ty, thể hiện tinh thần “không gì là không thể”.

 

Thể hiện tinh thần sáng tạo, không ngừng đổi mới trong mọi hoạt động của Công ty.