Tổ chức sự kiện »» Dịch Vụ
Lễ Xuất Quân CLB Bóng Đá Navibank Sài Gòn

LỄ XUẤT QUÂN ĐỘI BÓNG NAVIBANK SAIGON FC 12/01/2011

Thời gian : ngày 12/01/2011

Địa điểm : 63 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 01, TP HCM