Tổ chức sự kiện »» Dịch Vụ
HTV Co.op Home Shopping - Sản phẩm của Vinamilk

Sản xuất chương trình bán hàng qua truyền hình
Kênh: HTV Co.op
Sản phẩm: Sữa tươi Vinamilk, GoldSoy, CanxiPro, Vfresh