Tổ chức sự kiện »» Dịch Vụ
MissGas Branding

Xây dựng thương hiệu MissGas

Khảo sát thị trường:

 

Chiến lược truyền thông và xây dựng thương hiệu:

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và lập kế hoạch truyền thông

 

Bộ nhận diện thương hiệu

 

 

Đồng phục nhân viên Văn phòng và Nhân viên giao nhận MissGas

 

Activities truck

 

Xe chăm sóc khách hàng

Xe tải giao/ nhận hàng

Xe máy giao/ nhận hàng

 

Leaflet MissGas