Tin tức »» Phim Quốc Tế
Nhà 01

Không có nhiều đạo diễn cân bằng được giữa giá trị thương mại và giá trị nghệ thuật cho phim. Thông thường, họ phải lựa chọn. Christopher Nolan thì khác, ông giống như vua Midas, phim của ông vừa tạo ra vàng ròng, và dù có gây ra nhiều luồng ý kiến, vẫn được đánh giá ở một vị trí rất cao trong nghề.

xem chi tiết